FOCUS Vertaalbureau
Switch to English
Switch to English

TEKSTREDACTIE

Redigeren

FOCUS Vertaalbureau controleert uw teksten op spelling, grammatica, stijl en samenhang.

Wanneer u zelf een tekst heeft vertaald, ontvangt u een gecontroleerd document waarvan de vertaling overeenkomt met het brondocument, waarbij naast de controle op een correcte vertaling (spelling en grammatica) ook gelet is op de interne samenhang van het document, de context en de doelgroep.

Wanneer u zelf een Nederlandstalige of anderstalige tekst heeft geschreven, ontvangt u een document waarvan de tekst is herschreven volgens uw specificaties en wensen. Hierbij is gelet op een correcte spelling, grammatica en interne samenhang. De redacteur gebruikt zijn eigen ervaring om de tekst passend en compleet te maken met oog op de context en de doelgroep. Het redactieproces bestaat uit drie stappen. Om te beginnen wordt uw tekst geredigeerd (eerste redactieronde) en – voorzien van vragen – naar u gemaild. Vervolgens vindt telefonisch overleg plaats over de vragen die de redacteur heeft. Tenslotte verwerkt de redacteur alle wijzigingen in de tekst (tweede redactieronde) en ontvangt u de definitieve tekst per e-mail.

Beëdiging

Bij beëdiging werken wij met twee vertalers. De vertaling of redactie wordt uitgevoerd door de ene vertaler en gecontroleerd door de tweede, beëdigde, vertaler.

Het doel is een letterlijke vertaling van de brontekst met dezelfde opmaak als het brondocument. Het vertaalde of geredigeerde document wordt gewaarmerkt met een stempel waaruit de beëdiging blijkt. Het resultaat is een document met de vertaling of redactie met dezelfde opmaak als de brontekst die is gewaarmerkt met een officieel stempel waaruit de beëdiging blijkt.

De documenten wordt ingescand als PDF naar u gemaild en de originelen worden ingebonden per aangetekende post naar u verzonden.

Beëdiging kan van belang zijn bij het gebruik van documenten voor officiële doeleinden b.v. bij immigratie, justitie, overheids- of procescontroles (b.v. ISO, GCP, GMP).

Spoed

Soms heeft u haast. We stemmen altijd met u af wanneer uw uw teksten wilt hebben. We hanteren een standaard levertermijn, maar als u de documenten eerder wilt hebben, dan bespreken we wat haalbaar is.

© FOCUS Vertaalbureau 2020

FOCUS Vertaalbureau

Hoflanderweg 52

1947 ZG Beverwijk

Tel. 06 1619 7002

E-mail: taaldienst@focus-vertaalbureau.nl

Btw nummer NL002073214B67

Kvk nummer 3439 1978

Show Buttons
Hide Buttons