Uw partner in taal sinds 1994. Gespecialiseerd juridisch vertaalbureau  | Telefoon: 06 1619 7002 | E-mail: taaldienst@focus-vertaalbureau.nl

Internationale aandelenoverdracht

aandelenoverdracht

Wanneer een Nederlandse ondernemer mede-eigenaar wordt van een bedrijf uit bijvoorbeeld Engeland, De Verenigde Staten of Canada, vindt er een aandelenoverdracht plaats. De mede-eigenaar wordt aandeelhouder. Hier horen meerdere juridische documenten bij die zowel in het Nederlands als het Engels beschikbaar dienen te zijn.

Met betrekking tot zo’n aandelenoverdracht hebben we onlangs voor een notaris een volmacht aankoop aandelen, een volmacht verkoop aandelen, een akte van levering van aandelen, een akte aandelenoverdracht en de verzendbrief aan de betrokken partijen in het Engels mogen vertalen. Waarbij de Akte levering aandelen beëdigd moest worden aangeleverd.

Bijkomende uitdaging was dat deze vertalingen binnen 12 uur moesten worden opgeleverd. Daar draaien we onze hand niet voor om, maar voor de beëdigde vertaling moesten we daar wel een mouw aan passen.

Voor deze opdracht hebben we twee vertalers ingezet. Dit doen we vaker, omdat het zogenaamde vierogenprincipe leidt tot kwalitatief betere vertalingen. De eerste vertaler heeft alle documenten vertaald in het Engels, en tijdens dit proces een aantal maal overleg heeft gehad met de notaris over onduidelijkheden in en inconsistenties tussen de verschillende documenten. De tweede vertaler heeft vervolgens een kwaliteitscheck gedaan op de documenten en de beëdiging verzorgd van de Akte levering aandelen. Hierbij hebben beide vertalers grondig met elkaar afgestemd.

De mouw die we moesten passen had te maken met de levering van de beëdigde vertaling. Wij leveren altijd twee documenten aan aan de klant: de originele papieren versie van de beëdigde vertaling met het aangehechte origineel, en een pdf van de beëdigde vertaling. Echter, zo’n papieren versie versturen we per aangetekende post of per koerier – en daar is tijd mee gemoeid. In dit geval kon dit stuk nooit op dezelfde werkdag bij de notaris geleverd worden. Na overleg met zijn eigen klanten hebben we toestemming gekregen van de notaris om de pdf direct ter beschikking te stellen en de papieren beëdigde vertaling met de aangetekende post te versturen. Zo gezegd, zo gedaan.

Zowel de notaris als diens klanten waren tevreden over zowel ons adequate handelen als de kwaliteit van het geleverde werk. En daar doen we het voor.

Wilt u ook het effect van het vierogenprincipe ervaren? Neem dan contact met ons op en laat uw eerstvolgende juridische vertaling door ons verzorgen.

Met hartelijke taalgroet,

Willem Ezerman

directeur/Engels vertaler

willem@focus-vertaalbureau.nl | 06 1619 7002