Uw partner in taal sinds 1994. Gespecialiseerd juridisch vertaalbureau  | Telefoon: 06 1619 7002 | E-mail: taaldienst@focus-vertaalbureau.nl

Goed voorbereid van start met internationaal ondernemen

expertise inzetten en samen leren

In de afgelopen twee maanden hebben we een speciale vertaalopdracht mogen doen voor de klant van een advocaat. Deze klant gaat van start met internationaal ondernemen waarbij hij ook buitenlandse werknemers in dienst zou gaan nemen, en hij had daarom behoefte aan algemene voorwaarden, een opdrachtovereenkomst voor dienstverlening, een verwerkingsovereenkomst, een privacyverklaring, een opdrachtovereenkomst met freelancer, een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd en een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd. Zijn advocaat heeft hem geholpen met de Nederlandse teksten, en ons is gevraagd om deze documenten in het Engels te vertalen.

Voor ons was ten eerste de omvang van de opdracht bijzonder. Het ging om wel 8 documenten die een geheel vormden. Het mooie was dat wij de mogelijkheid kregen alle documenten congruent te vertalen. Ten tweede was bijzonder aan deze opdracht dat we ervoor moesten zorgen dat de Engelse vertalingen GDPR-proof waren. De integrale Engelse GDPR tekst was hierbij voor ons als vertaalteam van cruciaal belang. En tenslotte ontstond er een bijzonder nauwe samenwerking met de advocaat en haar klant. Beide waren zowel zowel juridisch als Engelstalig goed onderlegd, en daardoor konden we op hoog niveau met hen sparren. De advocaat gaf steeds actief feedback op de vertalingen die we aanleverden, waardoor we zinvolle discussies konden voeren over de keuzes die we hadden gemaakt met betrekking tot specifieke terminologie en zinsopbouw.

Daarnaast zijn we zoals altijd onze kritische zelf geweest, en hebben we steeds feedback gevraagd over onduidelijkheden die we tegenkwamen in de bronteksten. Dit leverde ook de nodige aanpassingen op in de bronteksten, waardoor de overall kwaliteit beter werd.

Al met al kijken we terug op een zeer geslaagd vertaalproject waarin de vier kernelementen aanwezig waren waar we blij van worden: uitdagende teksten waarvoor we de nodige research moeten doen, goede afstemming met de opdrachtgever, samen leren, en een zeer tevreden klant.

We helpen u ook graag met uw juridische vertalingen. Neem contact met ons op als u hulp nodig heeft, of vraag een vrijblijvende offerte aan.

Met hartelijke groet,

Willem Ezerman

Drs. W. Ezerman

Directeur / Engels vertaler

FOCUS Vertaalbureau

uw partner in taal sinds 1994

Internationale aandelenoverdracht

aandelenoverdracht

Wanneer een Nederlandse ondernemer mede-eigenaar wordt van een bedrijf uit bijvoorbeeld Engeland, De Verenigde Staten of Canada, vindt er een aandelenoverdracht plaats. De mede-eigenaar wordt aandeelhouder. Hier horen meerdere juridische documenten bij die zowel in het Nederlands als het Engels beschikbaar dienen te zijn.

Met betrekking tot zo’n aandelenoverdracht hebben we onlangs voor een notaris een volmacht aankoop aandelen, een volmacht verkoop aandelen, een akte van levering van aandelen, een akte aandelenoverdracht en de verzendbrief aan de betrokken partijen in het Engels mogen vertalen. Waarbij de Akte levering aandelen beëdigd moest worden aangeleverd.

Bijkomende uitdaging was dat deze vertalingen binnen 12 uur moesten worden opgeleverd. Daar draaien we onze hand niet voor om, maar voor de beëdigde vertaling moesten we daar wel een mouw aan passen.

Voor deze opdracht hebben we twee vertalers ingezet. Dit doen we vaker, omdat het zogenaamde vierogenprincipe leidt tot kwalitatief betere vertalingen. De eerste vertaler heeft alle documenten vertaald in het Engels, en tijdens dit proces een aantal maal overleg heeft gehad met de notaris over onduidelijkheden in en inconsistenties tussen de verschillende documenten. De tweede vertaler heeft vervolgens een kwaliteitscheck gedaan op de documenten en de beëdiging verzorgd van de Akte levering aandelen. Hierbij hebben beide vertalers grondig met elkaar afgestemd.

De mouw die we moesten passen had te maken met de levering van de beëdigde vertaling. Wij leveren altijd twee documenten aan aan de klant: de originele papieren versie van de beëdigde vertaling met het aangehechte origineel, en een pdf van de beëdigde vertaling. Echter, zo’n papieren versie versturen we per aangetekende post of per koerier – en daar is tijd mee gemoeid. In dit geval kon dit stuk nooit op dezelfde werkdag bij de notaris geleverd worden. Na overleg met zijn eigen klanten hebben we toestemming gekregen van de notaris om de pdf direct ter beschikking te stellen en de papieren beëdigde vertaling met de aangetekende post te versturen. Zo gezegd, zo gedaan.

Zowel de notaris als diens klanten waren tevreden over zowel ons adequate handelen als de kwaliteit van het geleverde werk. En daar doen we het voor.

Wilt u ook het effect van het vierogenprincipe ervaren? Neem dan contact met ons op en laat uw eerstvolgende juridische vertaling door ons verzorgen.

Met hartelijke taalgroet,

Willem Ezerman

directeur/Engels vertaler

willem@focus-vertaalbureau.nl | 06 1619 7002

Recht van Overpad – als vertaler ben je zo van het padje

Maakt u gebruik van de grond van uw buren om bij uw woning of garage te komen, of van de grond van iemand anders om bij uw vakantiehuisje te komen? Of willen de buren juist gebruik maken van uw erf of binnenplaats? Dan heeft u waarschijnlijk te maken met het recht van overpad. Dit is het recht om gebruik te maken van (een deel van) de grond van iemand anders.

Voor Engelse vertalers levert de term overpad een mooie puzzel op.

In de context van grondgebied wordt overpad vertaald als right of way.

Maar een verkeerde term is zo toegepast, want

  • een overpad op het spoor is een cross-over
  • een bewaakt overpad is een level track crossing
  • en ‘overpad’ wordt vertaald met crossing area

En verkeerde terminologie in een juridische vertaling is een no no, dat voelt u op uw klompen aan.

Wij in ieder geval wel.

Dus doen wij ons huiswerk zorgvuldig en zorgen zo voor de passende Engelse termen in de koopcontracten van huizen die we vertalen in opdracht van notarissen en makelaars.

Dus niet alleen de term 'recht van overpad', maar ook termen zoals 'de dienende partij', het dienende erf' en de heersende partij'.

 

Met hartelijke taalgroet,

Willem Ezerman

Spelen met taal

Bij FOCUS Vertaalbureau spelen we graag met taal. Dat vinden we leuk, want we zijn tenslotte enthousiaste en gedreven vakidioten. En tegelijkertijd moet het ook, want onze opdrachtgever heeft ons de opdracht gegeven om zijn tekst te vertalen en vertrouwt erop dat dit goed gebeurt.

Dat spelen met taal gaat voor een deel over het vinden van de best passende Engelse term binnen de context van de zin en de gehele tekst. Hierbij maken we onder meer gebruik van onze kennis van de Nederlandse taal en de manier waarop deze wordt gebruikt door onze opdrachtgevers. Tegelijkertijd weten we hoe rijk de Engelse taal is.

Om een paar concrete voorbeelden te geven: in veel van de teksten die we moeten vertalen, komen termen voor als 'overtreding' , 'uitvoering'  en 'overeenkomst'. In het Engels bestaan hier verschillende alternatieven / synoniemen voor.

Een overtreding kan in het Engels een violation zijn, een infringement of een breach.

'Uitvoering' kan zich laten vertalen als execution, implemetation of performance.

En 'overeenkomst' kan onder meer worden vertaald met contract, lease of agreement.

Alles hangt af van de context en de bedoeling die de opdrachtgever er mee heeft. En wij hebben als geen ander juist dat gevoel voor context en bedoeling. En zorgen daardoor voor de perfecte vertaling.

 

Met hartelijke taalgroet,

Willem Ezerman

directeur / Engels vertaler

 

p.s. Ook leren spelen met taal? Volg dan een van onze taaltrainingen:

  1. Correspondence - korte intensieve training over het schrijven van e-mails en brieven in het Engels.
  2. Grammar Expert - een uiterst effectieve training over het gebruik van zakelijk Engels op de werkvloer.
  3. Foutloos schriftelijk communiceren - en korte en krachtige training die gericht is op foutloos Nederlands schrijven.

Foreign Affairs

Stel dat je een e-mail ontvangt van een advocaat uit Zuid-Afrika die een zaak aan het voorbereiden waarvoor een Nederlands document, te weten een 'Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen' met spoed moet worden vertaald in het Engels.

Dit gebeurde ons onlangs. Dit kwam omdat een relatie van ons die in Zuid-Afrika woont, ons had aangeraden aan de betreffende advocaat. De vraag kwam binnen op 23 april en de beëdigde vertaling diende uiterlijk op 2 mei fysiek bij de advocaat te zijn.

Dat betekende dat we niet alleen onder druk zouden moeten werken -wat we wel gewend zijn-, maar ook dat we zouden moeten uitvinden welke koerier in staat zou zijn om het document binnen no-time in Zuid-Afrika te krijgen. Na enig zoekwerk bleek DHL de juiste partner voor deze klus. Het document zou op 29 april worden opgehaald en op 2 mei vóór 12 uur 's middags worden afgeleverd bij de advocaat.

Na akkoord van de klant zijn we aan de slag gegaan. Ik heb de vertaling gemaakt, en mijn collega heeft de beëdiging gedaan; een slager keurt tenslotte niet zijn eigen vlees. Zo'n beëdigde vertaling maken wordt daarmee ook een feestje, want het levert altijd mooie discussies op over terminologie. Een voorbeeld hiervan in deze casus was de term 'huwelijkse voorwaarden'. De meeste mensen kennen huwelijkse voorwaarden van de sluiting van het huwelijk: je trouwt in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. Dit betekent dat deze voorwaarden vóór het huwelijk worden opgesteld. Maar het is ook mogelijk om huwelijkse voorwaarden op te stellen tijdens het huwelijk. Daardoor volstond het niet om 'huwelijkse voorwaarden' te vertalen als Prenuptial agreement, en hebben we de term vertaald als Prenuptial and/or postnuptial agreement.

De vertaling was klaar op woensdag, en de beëdigde vertaling op donderdagavond. Op vrijdagmorgen heeft de collega de beëdigde vertaling laten inbinden met de brontekst, en om iets over enen in de middag stond de koerier voor de deur om het document op te halen.

En toen hadden we het document uit handen gegeven en moesten we ook de controle uit handen geven, en afwachten of DHL er daadwerkelijk in zou slagen om het pakketje op tijd af te leveren in Zuid-Afrika. En dat is gelukt. Iets na enen op 2 mei kreeg ik het seintje van de advocaat dat het document was afgeleverd.

I love it when a plan comes together. Klant tevreden, wij tevreden. Vakwerk leveren en opleveren op het moment dat het nodig is.

 

Met hartelijke taalgroet,

Willem Ezerman

Directeur / Engels vertaler

Een testament gebruiken in het buitenland

Een testament is een belangrijk document. Als het (deels) in het buitenland uitgevoerd moet worden, moet er een beëdigde vertaling zijn, en dient er een apostille aan gekoppeld te zijn.

Dat een beëdigd vertaler door middel van o.m. een stempel aantoont dat de vertaling die hij of zij heeft gemaakt een getrouwe weergave is van de brontekst, is algemeen bekend. Dat een apostille een extra bevestiging van de Rechtbank is waardoor de legalisatie van een document wordt versneld en het document direct gebruikt kan worden in het land van bestemming, is echter niet algemeen bekend.

Om zo’n apostille te krijgen moet je een afspraak maken bij de rechtbank, waar deze ter plekke op de achterkant van het vertaalde testament wordt geplakt en van twee (2) stempels wordt voorzien die de apostille en de vertaling onafscheidelijk met elkaar verbinden.

Toen één van onze beëdigde vertalers onlangs een testament had vertaald, viel mij de eer te beurt om een apostille te regelen bij de rechtbank in Alkmaar. Dat liep echter anders dan ik van tevoren had verwacht, want direct na de controle bij de ingang werd ik door twee streng kijkende bewakers terzijde genomen. Ze hadden op de scan gezien dat er een mes in mijn tas zat. En dat klopte, want ik heb eigenlijk altijd wel een zakmes bij me. “Stom!”, schoot het meteen door me heen, maar direct daarna was ik eigenlijk wel nieuwsgierig wat er nu zou gebeuren. De heren namen mij en mijn zakmes mee een klein kamertje achter in het gebouw alwaar ze aan de hand van een poster met allerlei maten messen gingen controleren of het lemmet van mijn mes niet langer was dan 26 cm. Want als dat het geval was, zou ik het niet bij me mogen hebben in de rechtbank en zouden ze het moeten confisqueren. Weg mes dus. Maar een mes met een lemmet van 26 cm, dat is een héél groot mes. En tot mijn opluchting bleek het lemmet van mijn zakmes slechts 9 cm te zijn. Precies genoeg voor het schillen van een appel, maar verder op geen enkele manier een bedreiging voor wie dan ook.

Toen dit puntje van aandacht was opgelost, stond ik binnen tien minuten weer buiten mét mijn apostille, en kon ik het Nederlandse en Engelse testament aangetekend opsturen naar de klant.

Als je dus een Nederlands testament hebt dat (deels) moet worden uitgevoerd in het buitenland, houd er dan rekening mee dat de vertaling door een beëdigd vertaler moet worden gemaakt en dat er via de rechtbank een apostille geregeld dient te worden.

Met hartelijke taalgroet,

Willem Ezerman

Directeur/ Engels Vertaler